Поиск Поиск   Последние темы Последние темы   Горячие темы Горячие темы   Список участников  Список участников   Регистрация Регистрация   Вход Вход  
Индекс форума
Профиль для :: eriksteilans
Аватар Обо мне eriksteilans
Звание:
Дата регистрации:  16/11/2018 07:32:45
Всего отправлено сообщений:  Отправленные сообщения недоступны
Создано новых тем: Новых тем не было создано
Вебсайт:  http://wordpress.eriks-teilans.com/
Биография: Esmu Eriks Teilans, zinams ari ka fotoblogex, mans vislielakais hobijs jau kops berna kajas ir fotografesana. Visu dzivi esmu nodarbojies ar dazada veida fotografesanu un, pateicoties tam, apcelojis visu Eiropu un dalu ASV. Fotografesana aiznem pietiekami daudz laika un energijas, bet es no ta gustu patiesu prieku un gandarijumu, kas mudina uz celosanu, ko var uzskatit par sava veida dalu no foto hobija. Pedeja laika biezi nesanak, bet man patik vismaz divas reizes gada kaut kur doties. Prieksroku parsvara dodu dazadu valstu galvaspilsetam un industrialajam pilsetam. Celojumus vienmer planoju pats, pirms tam veicot rupigu objektu izpeti, lai ir detalizets plans pec ka vadoties sasniegsu izvirzitos merkus un iegusu labakas fotografijas. 80% celoju viens, jo tas lauj but eleastigakam attieciba pret izveletajiem marsrutiem, jo biezi vien sanak izpildit kadu ieprieks neplanotu ideju, ka piemeram, kapt kada torni, atrast iespeju iegut lielisku foto no augsas, kura butu redzams apjomigs pilsetvides skats dazados diennakts laika periodos. Ja ir iedvesma un aizrautiba doties kopiga celojuma, kas saistita ar foto iegusanu rakstiet: eriks.teilans@gmail.com, eriks.teilans@hotmai.com vai apmekle manu majas lapau https://wordpress.eriks-teilans.com/
Контакт eriksteilans
Личное сообщение:
Служба поддержки сайта: 8 (800) 100-99-99, info-torgi@rostelecom.ru
© 2010-2018 Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
Действует в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909 "Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 66 "О правилах направления информации о торгах по продаже заложенного недвижимого и движимого имущества в ходе исполнительного производства, а также о торгах по продаже заложенного движимого имущества во внесудебном порядке для размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 1076-р
и Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"